Il-Hamis, 24 ta' Lulju, 2014
Facebook Twitter iPad iPhone You Tube

Home

Arkivji

Fittex

Segwi ċ-channel tat-TORĊA fuq YouTube

Aħbarijiet
Maltin jixtiequ jiġu lura iżda jinsabu maqbudin fi djarhom

minn Victor Vella

Il-kriżi fil-Libja

“Jien nixtieq niġi lura lejn Malta. Imma ma nistax nagħ­mel dan. Ninsabu maqbudin fi djarna u ma nistgħux niċċaqilqu. Jekk toħroġ barra hu perikoluż għax hemm tensjoni kbira u ħafna barrikati. Qed niffaċċjaw skarsezza ta’ gass u petrol. Nista’ ngħidlek li l-pompi tal-petrol fl-aħħar jiem ma fetħ....

Il-Gvern Malti isostni li jiftħu kawża fil-Qorti jekk il-Libjani jriduhom

minn Victor Vella

L-assi tal-familja Gaddafi f’Malta...

L-assi finanzjarji tal-familja Gaddafi f’Malta, liema assi jammontaw għal madwar €86 miljun, minkejja li qed jintalbu mill-awtoritajiet Libjani għalissa se jibqgħu miżmumin f’Malta.
Il-Gvern Malti qed jinsisti li ma jistax ikun hemm “data preċiża” ta’ meta dawn l-assi se jkunu rilaxxati u dan għax biex....

Aktar Aħbarijiet
Opinjonijiet
Malta Ewropea iżda wkoll Malta Globali

minn Stefan Buontempo

“MALTA Maltija, Malta Ewropea, Malta Globali” – messaġġ li jiggwidana bħala gvern fil-ħidma tagħna mal-pajjiżi barranin. Spiċċa ż-żmien li bħala pajjiż nibqgħu inħarsu biss sa mneħirna u niqbgħu niġu kkundizzjonati mill-idea li l-frun-tiera ta’ relazzjonijiet tagħna jaslu biss sal-istati membri Ewropej. Bħala gvern ħdimna u ....

Kontra r-razziżmu

minn Joseph Cuschieri

HEKK kif is-sajf beda ġmielu, pajjiżna reġa’ fiċ-ċentru ta’ mewġa oħra ta’ immigranti irregolari li min-naħa ta’ fuq tal-Afrika qed jisfaw vittmi ta’ ċrieki ta’ kriminalità u jippruvaw jaqsmu lejn l-Ewropa ċentrali għal tama ta’ ħajja aħjar. In-numru ta’ dawn il-vittmi qed jikber u kif kemm il-darba sħaqna, jien fost l-o....

Aktar Opinjoniet
Editorjal It-TORĊA tal-lum

Il-poplu m’għandux jerfa’ l-piż tal-partiti

minn Ivin Catania

Editorjal
Wara ħafna snin pajjiżna fl-aħħar se jkun qed jirregola l-mod li bih il-partiti jiġbru l-fondi li għandhom bżonn. Se jkollna liġi li se tkun qiegħda tipprova teqred l-obbligazzjonijiet kummerċjali jew pjaċiri ta’ impjieg lil xi ħ....

Faccata tat-Torca


Features
Tgħid wasal iż-żmien biex insolvu dawn il-misteri?

minn Fiona Vella

Tgħid wasal iż-żmien biex insolvu dawn il-misteri?GĦAL din il-ġimgħa, minflok l-artiklu fis-sen-siela ‘Kobor il-Malti’, se nkun qiegħda ngħaddilkhom xi informazzjoni interessanti marbuta mal-parroċċa l-antika ta’ Santa Katarina, magħrufa bħala Ta’ San Girgor, iż-Żej-tun. Dawn id-dettalji kienu parti minn preżentazzjoni li jiena tajt waqt is-simpożju nazzjonali li ġie organizzat minn Wirt iż-Że....

Qabel kien hemm ieħor, xogħol ta’ pittura mill-aktar antika f’pajjiżna

minn Peter Paul Ciantar

Qabel kien hemm ieħor, xogħol ta’ pittura mill-aktar antika f’pajjiżnaIl-kwadru titulari fil-Kolleġġjata ta’ San Pawl, ir-Rabat

NHAR il-Ħadd, 6 ta’ Lulju, ir-Rabat fakkar is-Solennità tal-martirju ta’ San Pawl Appostlu. Naturalment diffiċli biex tifred lil San Pawl mir-Rabat għax mal-knisja ta’ San Pawl, f’dan il-lokal antik bi storja kbira, hemm il-grotta ta’ San Pawl fejn jingħad li San Pawl kien jgħix meta k....

Aktar Features
Sports
Aktar Sports
Ittri
Ir-residenti ta’ Marsaskala jitolbu spjegazzjoni

minn A.C., Marsaskala

F’dawn l-aħħar ġranet xi sidien tal-ħwienet fi Triq ix-Xatt f’Wied il-Għajn qed ipoġġu l-imwejjed u s-siġġijiet fil-post fejn hu riservat għall-parkeġġ tal-karozzi, jiġifieri taħt il-bankina. Bl-aġir irresponsabbli ta’ dawn is-sidien, ir-residenti u dawk li jkunu f’Wied il-Għajn, qed ikollhom bilfors, iridu jew ma jridux, jinżlu l-bankina ....

Aktar Ittri
 

Ikkuntattjana