Is-Sibt, 20 ta' Settembru, 2014
Facebook Twitter iPad iPhone You Tube

Home

Arkivji

FittexSezzjonijiet
Ahbarijiet Lokali
L-Editorjal
Opinjoni
Features
Rajt u Smajt
Sports
Ittri


Ahbarijiet
Biex ma jibqax “jaqbillek tmur l-Emerġenza”

minn Jake Azzopardi

Programm ta’ mmodernizzar tat-tagħmir u s-servizzi fiċ-ċentri tas-saħħa

Raġel li ħames ġimgħat ilu kiser drigħu għadu ma jistax jifhem għaliex, eżatt wara l-inċident, it-tabib li rah fiċ-Ċentru tas-Saħħa ta’ Ħal Qormi bagħtu l-Isptar Mater Dei biex isirlu l-ġibs, “għax dak ma jsirx fiċ-Ċentru tas-Saħħa”.   .....


Pajpijiet minn taħt l-art mingħajr ħtieġa ta’ trinek

minn Gaetano Micallef

Proġett pilota mill-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma

Għall-ewwel darba fl-istorja tagħha l-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma (il-KSI) qed tuża sistema ġdida ta’ installar ta’ pajpijiet taħt l-art mingħajr il-ħtieġa li tħaffer trinek.
Din is-sistema hija msejħa Horizontal Directional Drilling u hija ideali f’postijiet sensittivi ambjentalment. Fil-fatt, il-KSI bħalissa .....


ġurnata qrib in-natura għal 12-il tifel u tifla

Nicholai Mifsud u Giuseppe Aloisio jitgħaxxqu b’għasfur ta’ San Martin. Huma kienu fost 12-il tifel u tifla li lbieraħ kellhom l-opportunità li jqattgħu ġurnata fir-Riżerva Naturali tal-Għadira jammiraw in-natura u jesperjenzaw il-ħajja ta’ gwardjan fl-istess riżerva.
Andrew Desira ta’ disa’ snin spjega kif l-isbaħ esperjenza għalih kienet li seta’ jara għasfur ta’ San Martin mill-q.....


Konferma tad-direzzjoni ekonomika tajba ta’ pajjiżna

“Il-fatt li l-aġenzija tal-kreditu Fitch nhar il-ġimgħa kkonfermat mill-ġdid il-klassifikazzjoni ta’ ‘A’ bi prospetti stabbli għal Malta jikkonferma li t-tkabbir ta’ pajjiżna hu sostenibbli u li Malta mistennija tkompli tikseb riżultati aħjar minn Stati Ewropej oħrajn fit-tkabbir tal-PDG u l-ħolqien tax-xogħol,” qal il-Ministru għall-Finanzi Edward Scicluna.
Il-Ministru Scicluna nnota b’sod.....


Salvati mill-għarqa, tlieta għal Malta

Iċ-ċentru Malti ta’ Salvataġġ u Koordinament qed jikkoordina operazzjoni ta’ tiftix u salvataġġ flimkien mal-awtoritajiet Taljani, madwar 300 mil nawtiku ‘l barra mix-Xlokk ta’ Malta. Din l-operazzjoni wass­let biex mill-biraħtlula s’issa ġew salvati immigranti li kienu fuq dgħajsa li għerqet. Dan ġara minħabba li din l-istess dgħajsa allegatament intlaqtet minn vapur merkantili li kien qed iba.....


M’hemmx il-ħsieb li titbaxxa l-età tal-kunsens sesswali

minn Albert Gauci Cunningham

It-tnaqqis fl-età tal-kunsens sesswali, li bħalissa hija 18-il sena, mhux fil-pjani tal-Gvern, almenu għalissa.
Kemm il-Ministru tal-Ġustizzja, il-Kunsilli Lokali u l-Kultura, Owen Bonnici, kif ukoll il-Ministru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali, Michael Farrugia, qalu lil din il-gazzetta li din il-kwistjoni mhix fuq l-aġenda tal-Gvern u li hemm liġijiet kif ukoll bidliet oħrajn li bħalissa huma ta’ iktar importanza. Dawn.....


Ma jistgħux jintalbu lura qabel niffirmaw konvenzjoni tal-UNESCO

minn Victor Vella

Ma jistgħux jintalbu lura qabel niffirmaw konvenzjoni tal-UNESCOIx-xabla u l-istallett ta’ La Valette u patrimonju nazzjonali ieħor għand pajjiżi oħrajn

Ir-rapport li ppubblikajna l-Ħadd li għadda dwar jekk wasalx iż-żmien li l-Istat joħroġ amnestija għal min għandu patrimonju nazzjonali miżmum għandu wassal għal reazzjoni minn storiċi li argumentaw li l-Gvern m’għandux jara biss li jinġabar dak li spiċċa għand pers.....


Mafkar għal Statista

Mafkar għal StatistaNhar il-Ġimgħa filgħaxija nkixef monument f’ġieħ l-eks President ta’ Malta, Guido de Marco, viċin il-bini tal-Qorti fi Triq ir-Repubblika, il-Belt. Waqt iċ-ċerimonja tal-inawgurazzjoni, il-Prim Ministru Joseph Muscat iddeskriva lil De Marco bħala wieħed mill-akbar Statisti li kellha Malta, li kien magħruf l-aktar għat-twemmin tiegħu li pajjiżna huwa ikbar mid-daqs fiżiku tiegħu.
Iben Guido De Marco,&.....


Il-Ministru tal-ġustizzja għal quddiem il-Maġistrat

Il-Ministru tal-Ġustizzja, il-Kunsilli Lokali u l-Kultura, Owen Bonnici, ilbieraħ ġie servut b’ċitazzjoni biex jidher għas-seduta tat-traffiku ta’ nhar it-3 ta’ Ottubru, 2014, quddiem il-Maġistrat Claire Stafrace Zammit.
Stqarrija mid-Dipartiment tal-Informazzjoni qalet li din iċ-ċitazzjoni tirreferi għall-inċident li kellu l-Ministru bil-karozza privata tiegħu nhar it-3 ta’April 2014. Iċ-ċitazzjoni ess.....


In-negozjati dwar skola medika f’Għawdex fi stadju avvanzat

Il-President tar-Repubblika, Marie Louise Coleiro Preca, ilbieraħ żaret lid-diretturi tal-Iskola Medika Bart’s f’Londra flimkien mal-Ministru għall-Enerġija u s-Saħħa, Konrad Mizzi. Waqt din iż-żjara tħab-
bar li jinsabu fi stadju avvan-zat in-negozjati biex Bart’s jiftaħ skola medika f’Għawdex. Din l-iskola medika hija ppja-
nata li tkun fl-isptar t’Għaw-dex.
Il-President esprimiet is-sodis.....


Katalist effettiv bejn is-sħab soċjali u l-Gvern

minn Joseph Farrugia

Il-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali

IL-KUNSILL Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali (MCESD) huwa importanti għax ilaqqa’ lill-unjins, lil min iħad-dem kif ukoll lis-soċjetà ċivili flimkien biex jiddiskutu temi li jolqtu l-ħajja ta’ kuljum. Għalhekk, dan il-kunsill għandu jkun il-katalist effettiv bejn is-sħab soċjali u l-Gvern u jkun iktar relevanti u.....
 
 

Ikkuntattjana