It-Tlieta, 29 ta' Lulju, 2014
Facebook Twitter iPad iPhone You Tube

Home

Arkivji

FittexSezzjonijiet
Ahbarijiet Lokali
L-Editorjal
Opinjoni
Features
Rajt u Smajt
Sports
Ittri


Ahbarijiet
Kawtela f’dak li jingħad u f’dak li jkun diskuss

minn melvic zammit

Il-każ tal-Malti maħtuf fil-Libja

“Meta għandek każ bħal dan, hemm bżonn ta’ kawtela f’dak li jingħad u f’dak li jiġi diskuss.” Dan qalu l-Ministru tal-Affarjiet Barranin, George Vella, meta kien qed jitkellem mat-torċa, b’referenza għall-ħtif tal-Malti fil-Libja. Il-Ministru Vella emfasizza li: “Ċerti kummenti jistgħu jagħmlu iżjed ħsara milli .....


L-UE tagħlaq il-każ kontra Malta

Nollijiet differenti għat-turisti...
 Id-deċiżjoni li ħadet il-Kummissjoni Ewropea fil-jiem li għaddew, li tagħlaq il-każ li kienet fetħet kontra Malta minħabba nollijiet diskriminatorji tat-trasport pubbliku bejn Maltin u barranin, se tiswa lill-Gvern Malti €4.8 miljun fis-sena.
Grazzi għad-deċiżjoni li dan il-Gvern ħa f’Jannar li għadda, meta raħħas it-tariffi tal-barranin.....


L-investiment fl-Enemalta: Il-GWU dejjem ħarset l-interessi tal-ħaddiema

minn ivin catania

Hekk kif f’dawn il-ġimgħat qegħdin isiru l-preparamenti biex il-Korporazzjoni Enemalta tinbidel għal Enemalta PLC ħalli ikun daħal fis-seħħ l-investiment tax-Shanghai Electric Power, mhi taqta’ xejn il-ħidma li qiegħda twettaq il-General Workers’ Union. Is-Segretarju tat-Taqsima Kimika u Enerġija Jason Deguara jisħaq li kontra dak li ngħad fil-media, il-GWU tinsab kontinwament f’negozjati mal-Gvern biex tigg.....


Proġett li se jagħti ħa jja ġdida liċ-ċittadella

KULL min iżur liċ-Ċittadella f’dawn il-jiem jista’ jinnota xogħlijiet estensivi ta’ restawr u riabilitazzjoni li għaddejjin bħalissa fuq diversi partijiet taċ-Ċittadella. Dawn ix-xogħlijiet qegħdin isiru mill-Ministeru għal Għawdex bħala parti mill-proġett ko-finanz­jat mill-UE intitolat “Implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tal-Masterplan taċ-Cittadella – ERDF 246”. Huwa ppjan.....


Jeżistu u mhux jgħixu

minn ian noel pace

META t-TORĊA iltaqgħet ma’ Joe beda jirrakontalna kif ilta­qa’ mal-mara tiegħu Mary. Jgħidilna li wara xi żmien l-Awstralja reġa’ ġie lura Malta fejn iltaqa’ ma’ ħabib antik tiegħu. Bdew joħorġu flimkien u ta’ żgħażagħ li kienu, Joe talab lil sieħbu biex jgħaddilu kelma ma’ oħtu għax kien jiffans­jaha. Dejjem innota kemm kienet tfajla bil-għaqal. <.....


Il-Malti li rrisponda bil-mużika

minn victor vella

L-aħħar avvenimenti fil-Libja fakkruh fir-rivoluzzjoni imma ma waqafx hemm…

Immaġinaw ftit tagħmel 30 sena taħdem mal-Libjani. Għa­xar snin minnhom tagħmilhom xogħol fil-Libja. Pajjiż b’kultura totalment differenti minn tagħna. Titħallat sew man-nies. Biex tifhimhom aktar iżżur diversi partijiet tal-Libja u titgħallem il-lingwa tagħhom. Jibdew iqisuk parti mill-familja. F&rsquo.....


Mill-ismart cards għal flus diretti fil-kont tal-bank

minn melvic zammit

Nefqa ta’ €7.5m fis-sena fis-sistema tal-ismart cards

Mis-sena skolastika li ġejja mhux se jibqgħu jintużaw l-ismart cards, iżda se jingħataw flus direttament fil-kont tal-istudenti, fil-bidu tas-sena. Dan tħabbar mill-Ministru għall-Edukazzjoni u Xogħol, Evarist Bartolo. Il-valur tal-għajnuna finanzjarja li kien jingħata permezz tal-ismart se jibqa’ l-istess u se jibqgħu jibbenefikaw minnha l-ist.....


Irrilaxxati 21 katavru ta’ immigranti minn 29 katavru

Il-Qorti rrilaxxat 21 katavru mid-29 immigrant li ddaħħlu mejta abbord ta’ dgħajsa l-Ħadd li għadda.
Il-proċess ħa fit-tul minħabba li kien jeħtieġ li ssir awtopsja u testijiet oħra fuq kull kadavru, b’ħafna minnhom kienu fi stat avvanzat ta’ dekompożizzjoni. Il-kadavri ġew rilaxxati wara li saritilhom l-awtopsja, it-testijiet tossikoloġiċi kif ukoll testijiet tad-DNA.
Il-kadavri kienu ril.....


L-interconnector jidher li miexi skont il-pjan

minn melvic zammit

L-interconnector li ser jgħaqqad is-sistema tal-elettriku ta’ Malta ma’ dik Ewropea, fi Sqallija, jidher li miexi skont il-pjanijiet ta’ Gvern Laburista, jiġifieri li jkun lest sal-aħħar ta’ din is-sena. Permezz ta’ dan l-interconnector, b’tul ta’ 98 kilometru ta’ cable, Malta se tkun tista’ timporta jew tesporta l-elettriku minn u lejn Sqallija.
Fl-aħħar jiem tas-sena 2013 bdiet ħidma biex jitpoġ.....


Oġġezzjoni biex jinbena bini m’għola seba’ sulari f’San ġwann

L-għaqda mhux governattiva Flimkien għal Ambjent Aħjar (FAA) għamlitha ċara li qed toġġezzjona li jsir bini mogħla seba’ sulari fi Sqaq Żbibu, San Ġwann.
Il-kordinataur tal-FAA, Astrid Vella , ħassitha urtata għall-fatt li l-Awtorità Maltija għall-Ambejnt u l-Ippjanar (MEPA) ma ħarġitx notifikazzjoni lir-residenti tal-madwar u lill-Kunsill Lokali ta’ San Ġwann, fejn tinfurmahom li kien se jin.....


Kumpaniji reġistrati b’żieda ta’ 72%, negozji ġodda żdiedu b’175%

minn victor vella

Żieda qawwija f’applikazzjonijiet għal negozji ġodda

Wieħed mill-kejl tal-fiduċja li jkun hemm fl-ekonomija hu l-ħruġ ta’ liċenzji għal negozji ġodda u r-reġistrazzjoni ta’ kumpaniji. Waqt li fl-aħħar ġimgħat smajna kif il-gvern kien qed inaqqas l-iżbilanċ finanzjarju u kif il-previżjonijiet huma li l-ekonomija tkompli tikber, qed naraw ukoll li kien hemm ż.....


Riżultati aqwa fl-Isptar ġenerali t’Għawdex

Riżultati aqwa fl-Isptar ġenerali t’GħawdexId-deċiżjonijiet li ħa dan l-gvern fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex qed iħallu l-frott tagħhom tant li  fl-ewwel sitt xhur tas-sena 2014 saru 8% operazzjonijiet aktar mis-sena ta’ qabel. “Is-suċċess ma jitkej­jilx biss bin-numri iżda bil-fatt li f’Għawdex qed nagħtu servizz aħjar,” qal is-Segretarju Parlamentari Chris Fearne lit-Torċa meta kkummenta fuq it-titjib li kien irreġistrat f&rs.....


ħġieġ, La Dèfense, Dubai u l-arti

minn giuseppe schembri bonaci

Il-Franċiżi għandhom kapaċità ġenjali sabiex iġagħluni nħobb dak li verament nobgħod u kważi ma naħmilx.
Għandi problemi kbar fl-apprezzament u analiżi tal-arti kontemporanja fejn kollox sar arti u kulħadd sar artist, kemm dawk li għandhom talent kif ukoll dawk li m’għandhomx; kemm dawk li għandhom teknika u sengħa, kif ukoll dawk li m’għandhom xejn.
F’dan id-diż.....
 
 

Ikkuntattjana