Il-Hamis, 24 ta' April, 2014
Facebook Twitter iPad iPhone You Tube

Home

Arkivji

FittexSezzjonijiet
Ahbarijiet Lokali
L-Editorjal
Opinjoni
Features
Rajt u Smajt
Sports
Ittri


Ahbarijiet
Busuttil jastjeni biex jevita r-riżenji

Minkejja li l-Eżekuttiv Nazzjonalista kien favur li bħala Oppożizzjoni jivvutaw favur il-liġi kif proposta dwar l-Unjoni Ċivili, kien biss meta d-diskussjoni saret fi ħdan il-grupp parlamentari nazzjonalista li allegatament Simon Busuttil kellu jaċċetta li l-vot ikun ta’ astensjoni. Kieku ma għamilx hekk, kien se jkollu quddiemu għadd ta’ riżenji, allegatament fosthom tal-viċi kap Bebbe Fenech Adami u tad-deputat Claudio Gre.....


Il-Programm ta’ Investiment Individwali... Attentat ta’ tfixkil?

minn melvin farrugia

Il-Programm ta’ Investiment Individwali (IIP) mill-ġdid spiċċa fil-midja barranija hekk kif kien indikat li dan huwa sospiż b’mod indefinit. Xi ħaġa li kienet miċħuda minn keliem għal Gvern Malti.
Is-sit tal-aħbarijiet EMIRATES 24|7, li joriġina mill-Emirati Għarab Magħquda, fil-ġurnata tal-bieraħ irraporta kif il-programm tal-ksib ta’ ċittadinanza Maltija b’investiment jinsab pospost in.....


Il-kwistjoni tal-bajja Għajn Barrani fix-Xagħra Għawdex...Il-passaġġ pubbliku ilu jeÿisti minn dejjem

minn joseph farrugia

Il-kwistjoni dwar il- passaġġ pubbliku li jagħti għall-bajja Għajn Barrani fil-limiti tax- Xagħra f’Għawdex ilha għaddejja s-snin tant li l-eks- Sindku Nazzjonalista tal-lokal, Joe Spiteri, jinsisti li dan il-pas- saġġ ilu jeżisti minn dejjem u “t-teatrini kellhom bżonn li jispiċċaw”.
Din id-dikjarazzjoni mill- eks-Sindku tax-Xagħra saret wara kuntatt li għamlet it- TORĊA b’reazzjoni.....


Inbieħ ta’ kelb jisfratta serqa… “Tajtu daqqa ta’ xkupa u lanqas ajma ma qal”

minn joseph farrugia

Inbieħ kontinwu ta’ kelb sfratta serqa minn razzett fi Triq il-Wied l- Imsida, bil-ħalliel jeħlisha ħafif wara li qala’ daqqa ta’ xkupa.
Fir-razzett tgħix Virginia Debo- no, anzjana ta’ ’l fuq minn 80 sena. B’xorti tajba fil-ħin tas-serqa l-anz- jana ma kinitx waħedha hekk kif wieħed minn uliedha, Anthony De- bono, kien qed jgħinha fix-xogħol tar-razzett.
Anthony u ommu kienu f’waħda mill-g.....


Il-kwalità tal-arja għadha meqjusa “qattiela ħiemda”

minn melvin farrugia

Minkejja li sar xi titjib, il-kwalità tal-arja fl-Unjoni Ewropea għadha meqjusa bħala “qattiela ħiemda”. Fil-fatt, fl-Ingilterra nstab li l-kwalità tal-ar- ja tagħmel aktar ħsara lin-nies, milli l- ħxuna żejda jew inkella t-tipjip passiv.
Hekk sostna l-Ministru għall-Amb- jent, Żvilupp Sostenibbli u Tibdil fil- Klima, Leo Brincat hekk kif tkellem mat-TORĊA dwar żewġ inizjattivi tal- Unjoni Ewropea li fil-&.....


Mara fil-periklu tal-mewt wara argument ma’ raġel…

Argument kmieni lbieraoe filgoeodu bejn raġel u mara fix-Xagoera, Goeawdex wassal biex il-mara ta’ 48 sena sfat feruta permezz ta’ turnavit u tinsab fil-periklu tal-mewt.
Il-każ seoeoe qabel is-7.00 am meta allegatament inqala’ argument bejn raġel ta’ 43 sena u mara, li x’aktarx kellha relazzjoni miegoeu. L-argument bejniethom eskala, tant li l-mara spiċċata feruta b’daqqa ta’ turnavit twil sitt pulzieri.
Il-Pulizija .....


Wara li kienet approvata l-liġi tal-Unjoni ċivili… kull ċittadin Malti goeandu jkun trattat l-istess mill-istat

Il-liġi tal-Unjoni Ċivili kienet importanti li tiddaoeoeal fis-seoeoe goeax kuntrarju goeal-liġijiet kontra d-diskriminazzjoni u liġijiet kontra reati omofobiċi u transfobiċi, din il-liġi mhux qed tiġġieled kontra d-diskriminazzjoni imma qed tafferma l-ugwaljanza. Jiġifieri qed tafferma li kull Malti u kull Maltija oeaqqha li tkun trattata indaqs mill-istat, xejn iżjed u xejn anqas.
Dan qalu Silvan Agius, gradwat fid-drittijiet umani u .....


Il-kuntratt goeas-sigurtà u t-tindif mal-KMS L-OPM jitlob tender ġdid

It-tender goeall-kuntratt tas-sigurtà u t-tindif mal-Kunsill Malti goeall-Isport (KMS) toeassar u reġa’ nfetaoe wara intervent mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru (OPM) biex jiġi assigurat li ma jkunx hemm xogoeol prekarju.
Din il-gazzetta tinsab infurmata li l-kuntratt li kellha l-kumpanija ntemm u ġġedded sakemm jinoeareġ it-tender. Goealkemm reġa’ nfetaoe u kien hemm kumpaniji li diġà tefgoeu l-offerta, l-OPM ta direzzjon.....
 
 

Ikkuntattjana